Tootmine

Meie tootmine

Tootmine asub Koplipere tee 13.

Meie töö poliitika.

KESKENDUME KLIENDILE

Pakume oma klientidele parimaid lahendusi ja alternatiive. Lähtume oma tegevuses klientide vajadustest ja ootustest ning meie eesmärk on klientide parim ja kiireim teenindus.

VIGU EI ESINE

Vastutame tehtud töö eest. Kõigis protsessides on eesmärgiks seatud vigadeta töö teostus ja kõik tööd teostatakse tähtaegselt.

PIDEV ARENG

Ettevõtte juhtkond püstitab poliitika elluviimiseks eesmärgid ja tagab nende täitmise kaudu juhtimissüsteemi pideva parendamise. Poliitika täitmiseks arendatakse ja koolitatakse pidevalt kõiki töötajaid.

KESKKOND MEIE ÜMBER

Kasutame materjale ja tehnoloogiaid, mis on keskkonnasõbralikud ja reostavad keskkonda võimalikult minimaalselt. Pöörame suurt tähelepanu töötajate töökeskkonna parendamisele ja tööohutusele.